Početna | Pomoć
POSREDNO ZAGAĐIVANJE VODA - PZV1
Preduzeća koja nisu dostavila izveštaje – na osnovu statističkih podataka o uvozu i proizvodnji


Izveštaj je napravljen na osnovu statističkih podataka o uvozu i proizvodnji proizvoda koji utiču na posredno zagađivanje voda. S obzirom da su podaci o količinama uvezenih i proizvedenih proizvoda poverljive informacije, nismo u mogućnosti da ih javno objavimo. U tabeli su crvenom bojom obojene grupe proizvoda koje su uvežene u količini većoj od 1 tone.

Podaci u ovoj tabeli složeni su po MESTIMA, a ne po opštinama, pa je potrebno pregledati celu tabelu da bi se uočila sva mesta u okviru jedne opštine.Izveštajna godina:© 2014
Agencija za zaštitu životne sredine
NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA