Početna | Pomoć
PROIZVODI KOJI NAKON UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA - PTP2
Preduzeća koja nisu dostavila izveštaje – na osnovu statističkih podataka o uvozu


Izveštaj je napravljen na osnovu statističkih podataka o uvozu proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. S obzirom da su podaci o količinama uvezenih proizvoda poverljive informacije, nismo u mogućnosti da ih javno objavimo. U tabeli su crvenom bojom obojene grupe proizvoda koje su uvežene u količini većoj od 1 tone.

Podaci u ovoj tabeli složeni su po MESTIMA, a ne po opštinama, pa je potrebno pregledati celu tabelu da bi se uočila sva mesta u okviru jedne opštine.Izveštajna godina:© 2014
Agencija za zaštitu životne sredine
NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA