Početna | Pomoć
PRTR REGISTAR
Preduzeća koja su dostavila kompletne izveštaje


U izveštaju je prikazana lista PRTR preduzeća koja su u potpunosti ispunila obavezu izveštavanja.

"Da" znači da je obaveza izveštavanja ispunjena za dati obrazac.
"Ne" znači da obaveza izveštavanja nije ispunjena za dati obrazac.
"-" znači da ne postoji obaveza izveštavanja za dati obrazac.
Oznaka npr. "10/8" (u kolonama Obrazac 2, Obrazac 3 i Obrazac 4) predstavlja broj ispusta ili izvora zagađivanja za koje je trebalo dostaviti izveštaje (10) / broj ispusta ili izvora zagađivanja za koje je ispunjena obaveza izveštavanja (8).


Izveštajna godina:© 2014
Agencija za zaštitu životne sredine
NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA